Вашия

Професионален Домоуправител

За безплатен оглед моля свържете се с нас

Вашия

Професионален Домоуправител

За безплатен оглед моля свържете се с нас

За Нас

КингДом е фирма специализираща в реалното решаване на проблемите на етажната собственост. Старателно подбираме подходящи хора, защото знаем какви качества трябва да има професионалния домоуправител.

      Той трябва да притежава достатъчно компетентност и опит,за да гарантира законността на решенията на Общото събрание и на целия процес на управление на етажната собственост;

      – ефикасност,за да постигане на висока ефективност при управлението на бюджета на базата на стриктно прилагане на решенията на Общото събрание;

      – притежава още качествата коректност,компетентност и адекватност ,за да получите адекватна реакция за всеки възникнал проблем в общите части на сградата;

      – подробните ежемесечни отчети за изпълнението на бюджета, събрани такси и извършени плащания ще Ви предоставят пълна прозрачност по отношение на финансите.

Ние ще Ви осигурим не само професионален домоуправител,но и качествено управление и поддръжка на етажната собственост.

        Ние ще работим за решението на организационните проблеми във Вашата сграда,ще Ви спестим конфликти и неловки отношения със съседите,защото нашето обслужване е безупречно и работи перфектно,като удовлетворява Вашите потребности. 

         Ние работим качествено на базата на изискванията на Закон за управлението на етажната собственост.

         Ние ще Ви предложим оптимални цени в зависимост от избрания обем услуги,като Ви гарантираме високо качество на изпълнението.
        Нашият домоуправител ще Ви спести много време ,като същевременно ще допринесе за  запазване на добрите междусъседски отношения.И въпреки че не живее във Вашия вход,той е запознат със желанията Ви и ще се погрижи за хармонията във входа.

    Сложете край на:

 • съседските кавги
 • неуредени въпроси
 • бeзпорядък по отношение на документацията
 • неплатени сметки
 • неприветливи стълбища
 • спъване в тъмното
 • както и много други проблеми   

Поискайте своята оферта напълно безплатно:

   Тел:   089 099 48 69

info@kingdom.bg

За Нас

КингДом е фирма специализираща в реалното решаване на проблемите на етажната собственост. Старателно подбираме подходящи хора, защото знаем какви качества трябва да има професионалния домоуправител.

      Той трябва да притежава достатъчно компетентност и опит,за да гарантира законността на решенията на Общото събрание и на целия процес на управление на етажната собственост;

      – ефикасност,за да постигане на висока ефективност при управлението на бюджета на базата на стриктно прилагане на решенията на Общото събрание;

      – притежава още качествата коректност,компетентност и адекватност ,за да получите адекватна реакция за всеки възникнал проблем в общите части на сградата;

      – подробните ежемесечни отчети за изпълнението на бюджета, събрани такси и извършени плащания ще Ви предоставят пълна прозрачност по отношение на финансите.

Ние ще Ви осигурим не само професионален домоуправител,но и качествено управление и поддръжка на етажната собственост.

        Ние ще работим за решението на организационните проблеми във Вашата сграда,ще Ви спестим конфликти и неловки отношения със съседите,защото нашето обслужване е безупречно и работи перфектно,като удовлетворява Вашите потребности. 

         Ние работим качествено на базата на изискванията на Закон за управлението на етажната собственост.

         Ние ще Ви предложим оптимални цени в зависимост от избрания обем услуги,като Ви гарантираме високо качество на изпълнението.
        Нашият домоуправител ще Ви спести много време ,като същевременно ще допринесе за  запазване на добрите междусъседски отношения.И въпреки че не живее във Вашия вход,той е запознат със желанията Ви и ще се погрижи за хармонията във входа.

      Сложете край на:

 •  съседските кавги
 •  неуредени въпроси
 •  бeзпорядък по отношение на документацията
 •  неплатени сметки
 •  неприветливи стълбища
 •  спъване в тъмното
 •  както и много други проблеми 

Поискайте своята оферта напълно безплатно:

   Тел:   089 099 48 69

info@kingdom.bg

Услуги

Професионален домоуправител

 • Водене на домова книга

 • Вписване на етажната собственост в общината

 • Касиер – организиране, извършване и управление на ежемесечното събиране на средства по отделните разходни пера.

 • Управление на бюджета на входа

 • Организиране и провеждане на общи събрания

 • Работата с доставчици – електричество, вода, асансьор и др.

 • Организиране на ремонтни дейности

 • Контакт с неизрядните длъжници

Почистване на обекти

 • Измитане на общите части

 • Измиване на общите части

 • Дезинфекция на стълбищния парапет

 • Почистване на асансьорната кабина

 • Почистване на прилежащи към сградата дворни части

 • Измиване стъклата в общите части, след предварително уточнен график и честота

 • други специфични услуги, съобразени с изискванията на отделните клиенти;

 

Електро услуги

 • Профилактика и поддръжка на електрическата инсталацията

 • Подмяна на изгорели кушки и осветителни тела

 • Подмяна на повредени ключове

 • Установяване на причините за възникнали повре­ди и тяхното отстраняване и др.

 

Ремонти

 • Гипсова шпакловка

 • Латексова мазилка

 • Извозване на строителни отпадъци

 • Почистване

Поискайте своята оферта напълно безплатно:        

   Тел:   089 099 48 69

info@kingdom.bg

Контакти

Поискайте своята оферта напълно безплатно:        

   Тел:     089 / 099 4869

   Email:   info@kingdom.bg

BGtop
Close Menu